event image event image

Program szkolenia

16.11.2021 r.

10:00  Zagadnienia techniczne

  • Wprowadzenie do tematu szkolenia.
  • Teorie mocy i energii biernej – interpretacje fizyczne.
  • Energia bierna w przedsiębiorstwie i energia bierna w sieciach elektroenergetycznych.
  • Wpływ energii biernej na straty energii elektrycznej. Wpływ mikroinstalacji prosumenckich na problemy związane z energią bierną.
  • Pomiary i interpretacja wyników pomiarów mocy i energii biernej.
  • Sposoby kompensacji mocy biernej.

11:30  Aspekty prawne

  • Ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje ruchu i eksploatacji oraz taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w kontekście mocy i energii biernej

12:00  Przerwa

12:15  Skutki ekonomiczne związane z energią bierną

  • Dyskusja różnych przypadków konsekwencji finansowych i ekonomicznych wynikających z energii biernej.

13:00  Gospodarowanie energią bierną

  • Dyskusja różnych przypadków zarządzania i gospodarowania energią bierną w ujęciu technicznym, prawnym i ekonomicznym

14:00  Zakończenie szkolenia